Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Szubinie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Godzimierzu

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33920376
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
89-200 Szubin
Ulica
Plac Wolności 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Szubinie w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 13/19 toczy się postępowanie z wniosku Piotra Kowalskiego, Iwony Ośki z udziałem Starosty Nakielskiego o zasiedzenie własności: nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 45/3, położonej w Godzimierzu 19, gmina Szubin oraz budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, posadowionych na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 45/3, położonej w Godzimierzu - dla których Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą Kw nr BY1U/00013457/7.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości.
Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33920376
drukuj ogłoszenie