Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Marii Niciarz - sygn. akt I Ns 260/17

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33920431
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły"W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I Ns 260/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Chrzanów o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Marii Niciarz nazwisko rodowe Mirocha córce Adama i Zofii zmarłej w dniu 17 października 2014 roku ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Chrzanowie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych Barbary Niciarza tj. jej zstępnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. sądu i udowodnili nabycie spadku, bowiem w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".
33920431
drukuj ogłoszenie