Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie I Ns 1036/18 z wniosku Ewy Łubiarz-Profili o stiwerdzenie, że małżonkowie Władysława oraz Henryk Giżelscy nabyli przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1986 własność nieruhcomości o powierzchni 0,0552 ha położonej w Lublinie

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33920465
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie I Ns 1036/18 z wniosku Ewy Łubiarz-Profili o stwierdzenie, że małżonkowie Władysława oraz Henryk Giżelscy nabyli przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1986 roku własność nieruchomości o powierzchni 0,0552 ha położonej w Lublinie przy ul. Wapiennej 22 stanowiącej działkę gruntu o nr. 213 obręb 28 arkusz 4 wraz z położonymi na przedmiotowej nieruchomości zabudowaniami. Wzywa się wszystkich właścicieli przedmiotowej nieruchomości, a zwłaszcza spadkobierców i rodzinę Bronisława Drążka zmarłego 27 kwietnia 1964 roku, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie zostanie stwierdzone zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
33920465
drukuj ogłoszenie