Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieście wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego Henryka vel Heńka Adlera (Adler), ur. 27.12.1910 r. w Krakowie.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33920677
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 214/19/S, wszczęte zostało postępowanie z wniosku Monici (Monica) Marie Milne o uznanie za zmarłego Henryka vel Heńka Adlera (Adler), syna Samuela Adlera i Bronisławy vel Breindel Konowitz vel Konowicz, urodzonego w dniu 27 grudnia 1910 roku w Krakowie (ul. Starowiślna 29) i tam ostatnio zamieszkałego w Polsce. Ostatni kontakt Henryka Adlera z rodziną nastąpił na przełomie maja - czerwca 1978 roku. Wówczas był on bezdzietnym kawalerem i planował przeprowadzkę na południe Francji, w okolice Nicei. Po tym czasie nie udało się skontaktować z Henrykiem Adlerem. Odnaleziono dokument dotyczący Henryka Adlera z 7 listopada 1968 roku, zaświadczający o jego zamieszkaniu w Paryżu i zajmowanym wówczas stanowisku dyrektora handlowego.
Sąd wzywa osobę objętą wyżej wymienionym wnioskiem o uznanie za zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy zgłosiła się, gdyż w przeciwnym razie może być uznana za zmarłego. Sąd wzywa wszystkich posiadających wiadomości dotyczące wskazanej wyżej osoby, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia przekazały je do tut. Sądu.
33920677
drukuj ogłoszenie