Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Ełku o zasiedzenie udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Emilii Plater 11

warmińsko-mazurskie, Ełk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33920730
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
19-300 Ełk
Ulica
Małeckich 4

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Ełku w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygnatura akt I Ns 243/18 z wniosku Jana Brzuzego z udziałem Marii Ewy Brzuzy, Marii Kowalczyk oraz Krystyny Bieniek o zasiedzenie na rzecz Adama Marka Gojnasz i Marii Ewy Brzuzy udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie ełckim w gminie Ełk w miejscowości Ełk przy ul. Emilii Plater 11 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 3315 o powierzchni 0,1174 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1E/00070150/0. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w niniejszym postępowaniu.
33920730
drukuj ogłoszenie