Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego we Włocławku o stwierdzenie nabycia spadku po Romanie Franciszku Szefler

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33920762
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym we Włocławku pod sygn. akt I Ns 1143/18 toczy się postępowanie z wniosku Joanny Szefler o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Romanie Franciszku Szefler, synu Ryszarda i Kazimiery, zmarłym w dniu 8 czerwca 2011 roku we Włocławku i tam ostatnio stale zamieszkałym, po którym w skład spadku wchodzi mieszkanie położone we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 16/94. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłego lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.
33920762
drukuj ogłoszenie