Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości - sygn. akt I Ns 329/18

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33920653
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 329/18
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny ogłasza, że na wniosek: Elżbiety Mazurek-Camara, Jerzego Sobczak, przy uczestnictwie: Franciszka Marszałek, Andrzeja Rapacz, Władysława Mastela, Teodora Pawlik, Tadeusza Sobczak, Bronisława Sobczak, Kazimierza Toboł, Franciszka Chromy, Krzysztofa Niedośpiał, Danuty Sobczak, Jana Burtan, Marii Kaleta, Rozalii Płatek, Janiny Sularczyk, Władysława Szczepaniec, Krzysztofa Toboł, Jana Toboł, Andrzeja Jaworskiego, Zofii Rapacz, Piotra Pawlika, Janusza Burtan, Kingi Pawlik, Małgorzaty Burtan, Stanisławy Cygan, Marii Michalak, Anny Jaworskiej, Krystyny Chromy, Katarzyny Pierzga, Stanisława Pawlik, Ludwiki Czufil, Ewy Rapacz, Lucyny Uchacz, Franciszka Marszałek, Pawła Marszałek, Danuty Majewskiej, Mateusza Marszałek, Elżbiety Kozak, Anny Klimas, Ireny Niedośpiał, Danuty Cechnickiej, Alicji Niedośpiał, Joanny Niedośpiał, Marii Szczepaniec, Józefa Niedośpiał, Zbigniewa Jamrozik, Teresy Jamrozik, Wiesława Sobczak, Anny Sobczak, Danuty Burtan, Marka Burtan, Barbary Szczepaniec toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. KR1Y/00067576/6, a w której jako właściciele ujawnieni są: Aniela Gacek córka Józefa i Agnieszki, Franciszek Rapacz syn Walentego i Anny, Ludwik Rapacz syn Walentego i Anny, Maria Kozak córka Wawrzyńca i Marii, Franciszek Chromy syn Wawrzyńca i Marii, Krystyna Chromy córka Walentego i Joanny, Aniela Rams córka Andrzeja i Marii, Jakub Burtan syn Walentego i Reginy, Stanisław Pawlik syn Franciszka i Anieli, Maria Marszalik córka Jakuba i Zofii, Franciszka Burtanowa córka Jędrzeja, Walenty Rapacz syn Wawrzyńca, Maryanna Stolnik córka Piotra, Jakub Burtan syn Walentego, Stanisława Burtan córka Anny, Józef Szczepaniec syn Michała, Józef Walenty (dwojga imion) Szczepaniec syn Józefa, Franciszek Szczepaniec syn Jakuba, Zofia Jamrozik córka Mateusza, Katarzyna Jamrozik córka Mateusza, Maria Rapaczówna córka Szymona, Zofia Sobczak córka Jana, Antoni Sobczak syn Jana, Franciszek Sobczak syn Jana, Marjanna Sobczak córka Jana, Władysław Sobczak syn Jana, Stanisław Sobczak syn Jana, Wojciech Sobczak syn Jana, Jan Sobczak syn Jana, Andrzej Pawlik syn Szymona, Józef Burtan syn Filipa, Walenty Rapacz syn Wawrzyńca, Barbara Marszalik córka Józefa, Ludwik Marszalik syn Józefa, Jan Marszalik syn Józefa, Zofia Sobczak córka Jana, Antoni Sobczak syn Jana, Maria Sobczak córka Jana, Franciszek Sobczak syn Jana, Wojciech Sobczak syn Jana, Stanisław Sobczak syn Jana, Władysław Sobczak syn Jana, Jan Sobczak syn Jana, Andrzej Pawlik syn Szymona, Zofia Ramsowa, Zofia Sobczak córka Jana, Antoni Sobczak syn Jana, Franciszek Sobczak syn Jana, Maria Sobczak córka Jana, Władysław Sobczak syn Jana, Stanisław Sobczak syn Jana, Wojciech Sobczak syn Jana, Jan Sobczak syn Jana, Ewa Filipiec, Ludwik Rapacz syn Walentego.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych ww. osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33920653
drukuj ogłoszenie