Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowani w sprawie syg. akt I Ns 643/18 z wniosku Haliny Ewy Wesołowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Leonardzie Wincentym Zakrzewskim

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33920863
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Suwałkach I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 634/18, z wniosku Haliny Ewy Wesołowskiej z udziałem Danuty Aleksandry Jurkun i Wojciecha Głażewskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Leonardzie Wincentym Zakrzewskim, nazwisko rodowe Zakrzewski, synu Jana i Jadwigi, ur. 7 października 1933 roku w miejscowości Kaletnik, ostatnio zamieszkałym w Suwałkach, brak danych co do zawodu, zmarłym dnia 13 października 2018 r. w Suwałkach, brak danych co do majątku pozostałego po spadkodawcy. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33920863
drukuj ogłoszenie