Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku posaidacza Stanisława Kwiatkowskiego o stwierdzenie nabycia z dniam 3 maja 2018 roku przez zasiedzenie własności nieruchomości połozonej we wsi Bromierzyk gmina Staroźreby

mazowieckie, Bromierzyk

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33921435
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku posiadacza Stanisława Kwiatkowskiego o stwierdzenie nabycia z dniem 3 maja 2018 roku przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej we wsi Bromierzyk, gmina Staroźreby, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 8 o powierzchni 0,65 ha oraz numer 202 o powierzchni 0,37 ha, dla których jest prowadzony zbiór dokumentów Zd. 285 lit. A.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza następców prawnych Jana Szczepańskiego, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku - I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawo do udziału w nieruchomościach, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.
33921435
drukuj ogłoszenie