Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33921740
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
Podwale 30
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydziale Cywilnym
w sprawie o sygn. akt VIII Ns 37/19 z wniosku Przemysława Rudego przy udziale Romana Rudego, Zofii Rudy, Wandy Kozdraś, Ziemowita Rudego, Romana Podkówki, Władysława Podkówki, Wiesława Podkówki, Przemysława Podkówki, Jarosława Podkówki, Kazimierza Podkówki, Andrzeja Podkówki, Haliny Bosy, Danuty Ćwik, Zdzisława Podkówki i Czesława Podkówkim, Krystyny Wrony, Wandy Kaflińskiej, Anny Dłużniewskiej, Tadeusza Szula, Ireneusza Szula, Waldemara Szula, Jolanty Ostasiewicz, Krzysztofa Podkówki, Mariusza Podkówki, Sławomira Podkówki, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Rudy, zmarłej dnia 23 grudnia 2018r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 18/37. Wzywa się spadkobierców zmarłej, by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku
33921740
drukuj ogłoszenie