Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krakowie zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Mirosława Henryka Szwarczyńskiego.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33921733
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UZNANIE ZA ZMARŁEGO
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie pod sygnaturą akt I Ns 746/18/K zostało wszczęte postępowanie z wniosku Marka Szwarczyńskiego (adres: ul. Kołobrzeska 7a, 30-406 Kraków) o uznanie za zmarłego Mirosława Henryka Szwarczyńskiego, urodzonego w dniu 9 października 1958 roku w Choczni, syna Henryka i Czesławy z domu Góra, ostatnio zamieszkałego w Krakowie. Mirosław Szwarczyński był widziany po raz ostatni około dnia 18 czerwca 1989 roku w Krakowie. Pozostawił listy, z których wynikało, że opuszcza Polskę w celu osiedlenia się na Zachodzie. Jego dalsze losy pozostają nieznane.
Sąd wzywa zaginionego Mirosława Szwarczyńskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosił się do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego.
Nadto Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia przekazały je Sądowi.
33921733
drukuj ogłoszenie