Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Krośnie pod sygn.akt I NS 183/18 toczy się postepowanie z wniosku Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie i innych o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Siekańcu.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33921934
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Krośnie w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I Ns 183/18 toczy się postępowanie z wniosku Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie z udziałem Dawida Siekańca i Patryka Siekańca o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Siekańcu, synu Bronisława i Walerii Błońskiej, urodzonym 30 marca 1948 roku w Dynowie, zmarłym w dniu 11 lipca 2013 w Krośnie, ostatnio zamieszkałym w Potoku gmina Jedlicze.
W związku z powyższym sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.
33921934
drukuj ogłoszenie