Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem pod sygn. akt I Ns 431/18 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Gabryelczyka o stwierdzenie nabycia spadko po Zdzisławie Kaniewskim, Janinie Kaniewskiej, Zbigniewie Henryku Kaniewskim

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33921646
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tut. Sądem, pod sygnaturą I Ns 431/18, toczy się postępowanie z wniosku Józefa Gabryelczyka z udziałem Mirosława Kaniewskiego, Karoliny Kaniewskiej, Marioli Chojnackiej oraz Gminy Oporów o stwierdzenie nabycia spadku po:
a) Zdzisławie Kaniewskim, synu Stanisława i Józefy, zmarłym w dniu 22 listopada
1989 r. w Kutnie,
b) Janinie Kaniewskiej z domu Postolskiej, córce Józefa i Zofii, zmarłej w dniu 7 września 2000 r. w Kutnie,
c) Zbigniewie Henryku Kaniewskim, synu Zdzisława i Janiny, zmarłym w dniu 13 października 2011 r. w miejscowości Mnich-Ośrodek,
- wzywając wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33921646
drukuj ogłoszenie