Ogłoszenie

Sąd Rejowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, żę przed Sądem Rejonowym w Kutnie pod, sygn akt I Ns 589/18 toczy się postępowanie z wniosku Tomasz Podlasiewicza i Patryka Podlasiewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Jadwidze Pdlasiewicz

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33921669
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed Sądem Rejonowym w Kutnie, pod sygnaturą I Ns 589/18, toczy się postępowanie z wniosku Tomasza Podlasiewicza i Patryka Podlasiewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Jadwidze Podlasiewicz z domu Felczak, córce Bogdana i Anny, zmarłej w dniu 19 marca 2018 r. w Belleville Town, w hrabstwie Essex, w stanie New Jersey, ostatnio stale zamieszkałej w Lyndhurst, w hrabstwie Bergen, w stanie New Jersey - wzywając wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33921669
drukuj ogłoszenie