Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim I Wydziale Cywilnym toczy sie psotępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1161/18 z wniosku Tadeusza Sośnia o stwierdzenie, że Tadeusz Sośnia i inni nabyli w drodze zasiedzenia własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Sulejowie

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33921677
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1161/18 z wniosku Tadeusza Sośnia o stwierdzenie, że Tadeusz Sośnia, Zofia Szczęsna, Eugeniusz Sośnia, Halina Kołodziejczyk, Dorota Sośnia, Mariusz Sośnia, Kamil Szymczyk, Robert Szymczyk, Mariola Szymczyk nabyli w drodze zasiedzenia własność nieruchomości zabudowanej, położonej w Sulejowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 108 o powierzchni 0,8641 ha;
dla której to nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. nie ma urządzonej księgi wieczystej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia zgłosili swoje prawa i wykazali je, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33921677
drukuj ogłoszenie