Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 794/18 toczy się postępowanie z wniosku Jana Witalewskiego o stwierdzenie nabycia w sdrodze uwłaszezcnia włąsności nieruchomości rolnej położonej w Gomunicach

mazowieckie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33921681
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 794/18 toczy się postępowanie z wniosku Jana Witalewskiego o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości rolnej położonej w Gomunicach, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0003 Gomunice, jednostka ewidencyjna 101204_2 Gomunice, powiatu radomszczańskiego, województwa łódzkiego, numerami działek 37/4, 40/4 i 41/5, o łącznej powierzchni 2,5714 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, a znajdującej się obecnie w posiadaniu wnioskodawcy.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane wynikiem sprawy, w szczególności spadkobierców Józefa Trzepióry, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione
33921681
drukuj ogłoszenie