Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu sygn. akt II Ns 357/19 z urzędu o stwierdzenie nabycia spadku po Zygmuncie Tycu

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33921748
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-WIDZEWA W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu - sygn. akt II Ns 357/19, z urzędu, o stwierdzenie nabycia spadku po: Zygmuncie Tycu, synu Zygmunta i Idy, urodzonego 13 sierpnia 1941 r., zmarłym w dniu 28 stycznia 2001 r., w Łodzi, ostatnio na stale zamieszkałego w Łodzi przy ul. Janiny 5 m. 28 Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do wskazanego wyżej Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku. W przeciwnym wypadku mogą oni zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33921748
drukuj ogłoszenie