Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym w sprawie II Ns 212/19 Sąd zezwolił Gminie Gródek na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej na okres 10 lat tytułem odszkodowania ustalonego na podstawie decyzji Starosty Powiatu Białostockiego

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33922270
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym w sprawie II Ns 212/19 Sąd zezwolił Gminie Gródek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15 680 zł (piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) na okres 10 lat, tytułem odszkodowania ustalonego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 4 lutego 2019 r. znak GKNII.683.2.21.2013 za wywłaszczoną na rzecz Gminy Gródek nieruchomość o numerze geodezyjnym 660 o powierzchni 0,0730 ha, położoną w obrębie Gródek gm. Gródek - z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom Michaliny Kutkowskiej po przedłożeniu dokumentów potwierdzających ustalenie praw do spadku.
O złożeniu ww. kwoty do depozytu sądowego Sąd orzekł zgodnie z treścią art. 6931 kpc.
Sąd wzywa spadkobierców Michaliny Kutkowskiej do odbioru depozytu.
33922270
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: