Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym w sprawie II NS 321/19 Sąd zezwolił Gminie Choroszcz na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej na okres 10 lat tytułem odszkodwania ustalonego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Białostockiego

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33922282
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym w sprawie II Ns 321/19 Sąd zezwolił Gminie Choroszcz na złożenie do depozytu sądowego kwoty 283 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania ustalonego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 18 lutego 2019 roku, znak GKNII.683.294.2017 za wywłaszczony na rzecz Gminy Choroszcz udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości o numerze geodezyjnym 51/1 o powierzchni 0,0010 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Krupniki, gm. Choroszcz - z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom Zofii Bielickiej c. Jana i Katarzyny po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.
O złożeniu ww. kwoty do depozytu sądowego Sąd orzekł zgodnie z treścią art. 693ą kpc. Sąd wzywa spadkobierców Zofii Bielickiej c. Jana i Katarzyny do odbioru depozytu.
33922282
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: