Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 518/18/P toczy się sprawa z wniosku Polmozbyt Kraków Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie o zasiedzenie własności nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33922286
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 518/18/P toczy się sprawa z wniosku Polmozbyt Kraków Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie o zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej aktualnie działkę ewidencyjną nr 4/17, obręb 52, jednostka ewidencyjna Podgórze, o powierzchni 0,0290 ha, objętą wykazem hipotecznym LWH 1054 - Płaszów, powstałą z dawnej działki nr 2588/1. Wskazana nieruchomość znajduje się w posiadaniu wnioskodawcy Polmozbyt Kraków Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i wykazały swoje prawo własności, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33922286
drukuj ogłoszenie