Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie informuje iż w sprawie I NS 376/19 z wniosku Damiana Filip i innych o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Filip.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33922185
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 376/19 z wniosku Damiana Filip przy udziale Genowefy Filip, Mateusza Filip, Haliny Oleszko, Anny Stachowicz, Haliny Filip i Moniki Filip-Pustelak
w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Anieli Filip z domu Gliwa, córce Marcina i Anny, ur. 11 października 1896 r. w Rzeszowie, zmarłej dnia 12 lutego 1968 r. w Rzeszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Rzeszowie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych rozstrzygnięciem, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili nabycie spadku po wyżej wymienionym, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33922185
drukuj ogłoszenie