Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie pod sygn.akt I NS 750/18 z wniosku Barbary Pasterczyk o stwierdzenie nabycia nieruchomości.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33922189
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydziałem Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 750/18 toczy się wszczęte z wniosku Barbary Pasterczyk postępowanie o stwierdzenie nabycia przez wyżej wymienioną w drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w Ustrobnej, objętej księgą wieczystą nr KS1K/00020699/5, składającej się z działek nr 291/2, nr 299 i nr 300, w treści której jako właściciela ujawniono Ignacego Wewiórskiego. Z kolei w ewidencji gruntów jako samoistni posiadacze wspomnianej nieruchomości widnieją Antonina Marszałek, Henryka Maślanka i Elżbieta Miś.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wymienionych osób, aby zgłosili się do tutejszego Sądu w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia oraz wykazali swoje prawa do spadków po wskazanych osobach. W przeciwnym razie mogą zostać pominięci w niniejszym postępowaniu, zaś Sąd stwierdzi nabycie własności na rzecz wnioskodawczyni, jeśli udowodni ona twierdzenia zawarte w jej wniosku.
33922189
drukuj ogłoszenie