Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Zajezierzu

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33922670
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
Narutowicza 42

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 852/16 toczy się postępowanie z wniosku Haliny Cierzniewskiej o uwłaszczenie - stwierdzenie, że nieruchomość nr 85 o powierzchni 1,16 ha położona w Zajezierzu, Gmina Gniewkowo, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą Zajezierze Karta 40 stała się z dniem 4 listopada 1971r. własnością Janiny Apryasz (poprzednio Urbańskiej). Wzywa się wszystkich spadkobierców ujawnionych w księdze wieczystej tej nieruchomości jako właściciele Stanisława Stawarz i Katarzyny Stawarz, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o uwłaszczenie.
33922670
drukuj ogłoszenie