Ogłoszenie

Sprawa o zasiedzenie udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Chrzanowie - sygn. akt I Ns 80/19

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33922946
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 80/19
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie - I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą akt I Ns 80/19 sprawa z wniosku Ryszarda Tatar o stwierdzenie zasiedzenia udziałów we współwłasności nieruchomości składającej się w szczególności z działki o nr 1053/4 położonej w Chrzaonwie, objętej księgą wieczystą nr KR1C/0007873/1 należących zgodnie z zapisami księgi wieczystej do: Antoniny Pieczarowej - 90/1920 części, Jana Pieczara, syna Jana -135/1920 części, Julii Dudkównej -72/1920 części, Janiny Pieczarównej, córki Jana - 135/1920 części, Heleny Dudkównej - 72/1920 części, Marii Dudkównej - 72/1920 części.
Do udziału w sprawie Sąd wzywa zainteresowanych, w tym spadkobierców lub dalszych spadkobierców wymienionych osób.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i wykazali prawo własności do wymienionej nieruchomości i wskazali adres zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33922946
drukuj ogłoszenie