Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie VI K 339/19 , że rozprawa odbędzie się
w dniu 5 lipca 2019 roku o...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156635
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


ZAWIADOMIENIE
Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział VI Karny Zamiejscowy w Piekarach Śląskich zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie VI K 339/19 (Ds 518.2018) z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach Ośrodek Zamiejscowy w Piekarach Śląskich przeciwko Błażejowi Baci o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 § 2 kk, że rozprawa w przedmiotowej sprawie odbędzie się w dniu 5 lipca 2019 roku o godzinie 12.00 w sali numer 4 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach w Wydziale VI Karnym Zamiejscowym w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 343. Stawiennictwo pokrzywdzonych nie jest obowiązkowe.


POUCZENIE
Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone
przez przestępstwo, jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym (art. 49 § 1)1). W postępowaniu sądowym może być stroną (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli tego zażąda do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 53 i art. 54 § 1). Pokrzywdzonemu przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie aż do zamknięcia przewodu sądowego (art. 49a).

 

drukuj ogłoszenie