Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości " DROB-PACK " Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Goleniowie sprzeda z wolnej ręki wierzytelności przysługujące masie upadłości i opatrzone tytułami wykonawczymi od dłużników

zachodniopomorskie, Goleniów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33922649
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
71-664 Szczecin
Ulica
Daszyńskiego 44
Osoba kontaktowa
SYNDYK WALDEMAR ZIEMAK

SzczegółySyndyk masy upadłości "DROB-PACK" Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej w Goleniowie, sprzeda z wolnej ręki wierzytelności przysługujące masie upadłości i opatrzone tytułami wykonawczymi od poniższych dłużników, za najwyższą oferowaną cenę - w odniesieniu do każdej wierzytelności - nie niższą niż 35% ich wartości:
- Moniki Mireckiej w kwocie 6.902,10 zł wraz z należnościami ubocznymi i ustawowymi odsetkami należnymi na dzień sprzedaży od kwoty 5.414,10 zł naliczonymi od dnia 3 marca 2008 r.;
-Izabeli Tylczyńskiej w kwocie 9.090,80 zł wraz z należnościami ubocznymi i ustawowymi odsetkami należnymi na dzień sprzedaży od kwoty 6.926,80 zł naliczonymi od dnia 6 października 2008 r.
Pisemne oferty należy składać w ciągu 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres :
Biuro Syndyka, ul. Ignacego Daszyńskiego 44, 71-664 Szczecin z dopiskiem "sprzedaż wierzytelności". Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od terminu ich składania.
O wyborze otrzymanych ofert syndyk powiadomi zainteresowanych pisemnie.
Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po przekazaniu zaoferowanej sumy na konto masy upadłości bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty wynikłe z podpisania umowy i należne z tego tytułu podatki ponosi nabywca. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części, lub jej unieważnienia w każdym czasie bez podania powodów.
tel. 724 767 977
33922649
drukuj ogłoszenie