Ogłoszenie

Syndyk LZMO S.A. w upadłości z/s w Wierzbinie ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości

mazowieckie, Wierzbin - zaborów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33922766
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-775 Zielona góra
Ulica
Zacisze 16 A
Osoba kontaktowa
KANCELARIA SYNDYKA IWONA BORZYM

SzczegółySyndyk LZMO S.A. w upadłości z/s w Wierzbinie
ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci akcji Elektroceramics S.A. w Warszawie i IndygoTech Minerals S.A. w Warszawie, które nie są dopuszczone do obrotu publicznego oraz udziałów w Kominy Izostatyczne Handel Sp. z o.o.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2019 do godz. 12.00 na adres biura syndyka: ul. Zacisze 16 A pok. 112, 65-775 Zielona Góra, kontakt tel. 68/ 470-70-71.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% zaoferowanej ceny na konto masy upadłości LZMO S.A. w upadłości nr 10 1090 1564 0000 0001 3580 3968 taki sposób aby do dnia 05.07.2019 r. wadium znajdowało się na w/w koncie. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 08 lipca 2019 r. o godz. 10.00
33922766
drukuj ogłoszenie