Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim I Wydziale Cywilnym za sygn. akt I Ns 377/19 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Brańsk o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1993 położonej w Brańsku

podlaskie, Bielsk podlaski

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33922935
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
----
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIELSKU PODLASKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Wydziale I Cywilnym za sygnaturą I Ns 377/19 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Brańsk o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1993 o powierzchni 395 m2 położonej w Brańsku, powiat bielski, województwo podlaskie. Działka nie jest zabudowana i nie ma urządzonej księgi wieczystej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, ażeby w terminie 3 miesięcy od momentu ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości zastrzegając - na wypadek, gdy nikt się nie zgłosi bądź nie wykaże swoich praw - uwzględnienie wniosku.
33922935
drukuj ogłoszenie