Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Bogdana Jankowskiego o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia przez Bogdana Jankowskiego własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Warszewka

mazowieckie, Sierpc

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33924172
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIERPCU

Szczegóły" W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Bogdana Jankowskiego (sygn. akt I Ns 12/19) o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia przez Bogdana Jankowskiego własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Warszewka, gmina Drobin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 16/4 o powierzchni 0,4750 ha dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystej KW PL1E/00024475/8. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu".
33924172
drukuj ogłoszenie