Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 612/19 toczy się postępowanie z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzejowicach Trzecich Gmina Piaski o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej we wsi Bystrzejowice Trzecie

lubelskie, Bystrzejowice trzecie

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33923811
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 612/19 toczy się postępowanie z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzejowicach Trzecich, Gmina Piaski, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej we wsi Bystrzejowice Trzecie, stanowiącej działkę gruntu o łącznej powierzchni 0,0938 ha o numerze ewidencyjnym 269, która znajdowała się we władaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzejowicach Trzecich, wzywając, aby właściciel, jego spadkobiercy oraz wszyscy inni zainteresowani w ciągu 3 /trzech/ miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, w przeciwnym bowiem razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.
33923811
drukuj ogłoszenie