Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy - Żoiborza w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Izabelinie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33924083
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 1497/18 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Druchniak i Tadeusza Druchniaka o stwierdzenie zasiedzenia m.in. części nieruchomości położonej w Izabelinie, dla której nie urządzono księgi wieczystej - obejmującej część działki o nr. ew. 527/1, obr. 0001-Izabelin, jedn. ewid. Izabelin, o pow. 0,0118 ha. Sąd wzywa, aby właściciel, jego spadkobiercy oraz wszyscy inni zainteresowani w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, w przeciwnym bowiem razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.
33924083
drukuj ogłoszenie