Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Starosta Poznański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Komornikach przy ul. Fabianowskiej.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33924273
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-509 Poznań
Ulica
Jackowskiego 18
Osoba kontaktowa
SKARB PAŃSTWA,W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA STAROSTA POZNAŃSKI

SzczegółyStarosta Poznański
podaje do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży
został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (tablica ogłoszeń II piętro), w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (tablica ogłoszeń IV piętro), oraz zamieszczony na stronach internetowych Powiatu Poznańskiego: www.bip.powiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl, a także na stronie podmiotowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: www.poznan.uw.gov.pl.
Wykaz dotyczy: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Komornikach, przy ul. Fabianowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako obręb 0003 - Komorniki, ark. mapy 3, działka numer 109/4, o pow. 0.0660 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO2P/00271036/2.
Informację w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem, tel. 061/8 418 846
33924273
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: