Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 733/17/N toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków przy uczestnictwie Danuty Trojak i Gregora Andzelma o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Henryku Trojaku

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33924478
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 733/17/N toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków przy uczestnictwie Danuty Trojak i Gregora Andzelma o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Henryku Trojaku, synu Władysława i Małgorzaty z domu Gdaniec, urodzonym w dniu 22 maja 1956 roku w Krakowie, którego zwłoki zostały znalezione w dniu 12 sierpnia 2015 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Krakowie na Osiedlu Teatralnym 31/32.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych po wyżej wymienionym do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33924478
drukuj ogłoszenie