Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie z wniosku Genowefy Burkat (sygn. akt I Ns 730/18/P) Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,20 zł

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33924559
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie z wniosku Genowefy Burkat (sygn. akt I Ns 730/18/P) Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,20 zł (dwadzieścia groszy) należnej Gustawowi i Annie Pillard tytułem wierzytelności - opłaty z tytułu umowy dzierżawy z dnia 29 października 1935 r., zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą na nieruchomości położonej w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00038464/0, zaś kwota ta może zostać wydana wierzycielowi bądź jego następcy prawnemu, o ile zgłoszą i wykażą swe uprawnienia. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu.
33924559
drukuj ogłoszenie