Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Nabór wniosków na wsparcie promocji gospodarczej regionu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33924844
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
Al. Niepodległości 34
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyNabór wniosków na wsparcie promocji gospodarczej regionu
Oś priorytetowa 1 "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka"
Działanie 1.4 "Internacjonalizacja gospodarki regionalnej"
Poddziałanie 1.4.2 "Promocja gospodarcza regionu"
Nabór nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19
Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.
Dla kogo?
Uprawnionymi do składania wniosku są Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i jednostki organizacyjne.
Na co?
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem jest:
Wsparcie kompleksowych systemów zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz wzmocnienia potencjału gospodarczego województwa, głównie w strategicznych obszarach zdefiniowanych w Wielkopolskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji poprzez m. in.:
a) promocję gospodarczą (m.in. udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych,
w tym udział przedsiębiorstw, pogłębione analizy wybranych rynków zagranicznych, monitoring trendów w gospodarce krajowej i światowej, system komunikacji w postaci platformy internetowej);
b) promocję inwestycyjną (m.in. aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych, udział
w inwestycyjnych imprezach targowych);
c) budowę Marki Wielkopolski.
Kiedy:
Nabór od 29 lipca 2019 r. od godziny 7.30 do 30 września 2019 r. do godziny 15.30.
Gdzie szukać informacji:
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących
w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.ploraz w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.
33924844
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: