Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału wynoszącego 1/8 własności nieruchomości - sygn. akt I Ns 1414/17/N

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33925022
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I Ns 1414/17/N z wniosku Anny Raźny przy uczestnictwie Mariana Raźny, o stwierdzenie, że Anna Raźny nabyła przez zasiedzenie udziału wynoszącego 1/8 własności nieruchomości o powierzchni 0,84 ha, położonej w Maciejowicach Kocmyrzów - Luborzyca, którą to nieruchomość stanowi działka o numerze ewidencyjnym 206/2, dla której to Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00068679/9. Zainteresowanymi wynikiem postępowania mogą być następcy prawni Józefy Bartuś, wpisanej w powyższej księdze wieczystej. Wzywa się zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33925022
drukuj ogłoszenie