Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w obrębie Krzeszowice - sygn. akt I Ns 204/19/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33925074
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przyb Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, do sygn. akt I Ns 204/19/K toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Wróbel i Tadeusza Wróbla o zasiedzenie nieruchomości, przy uczestnictwie Barbary Ochmańskiej, Anny Ochmańskiej, Józefy Iwaniuk, Marii Mosz, Stanisława Walencika, Tadeusza Kurtyki, Krystyny Kutz, Edwarda Kurtyki, Jana Zięby, Czesława Ziemby, Stefanii Zięby, Władysławy Skotnicznej, Janiny Szczuki, Marii Strojek, Zdzisława Zięby, Ryszarda Zięby, Piotra Ochmańskiego, Marii Koprowskiej, Andrzeja Ochmańskiego, Henryka Ochmańskiego, Otylii Gajewskiej, Wojciecha Gajewskiego, Elżbiety Wolny, Stanisława Jakubczaka, Janusza Jakubczaka, Krzysztofa Jakubczaka.
Wnioskodawcy Krystyna Wróbel oraz Tadeusz Wróbel wnieśli o stwierdzenie zasiedzenia na swoją rzecz nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 676 o pow. 0,6324 ha, obejmującej parcele l.kat. 751/1, 751/2 oraz część parceli l.kat. 1456/2, 767/1 oraz 767/2, położonej w obrębie Krzeszowice, objętej wykazem synchronizacyjnym nr 6640.5788.2016, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR2K/000982/3. W księdze wieczystej jako właściciele nieruchomości ujawnieni są: Zofia Walęcik, Władysława Ziemba, Józefa Ochmańska, Anna Ochmańska, Barbara Ochmańska, Maryanna Ochmańska, Jadwiga Ziębowa, Władysława Zięba, Anna Zięba, Marjia Ziębówna, Franciszek Zięba, Jan Zięba, Janina Ziębówna, Zofia Ziębówna, Maria Ochmańska, Stanisław Ochmański, Stefania Ochmańska, Zygmunt Ochmański, Edward Ochmański oraz Włodzimierz Ochmański. W przypadku części z tych osób brak jest informacji dotyczących zgonu, zaś inne z nich zmarły i nie są znani ich następcy prawni.
W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia.
33925074
drukuj ogłoszenie