Ogłoszenie

Sąd Rejonowy - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu toczy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Damm, zm. 14.11.2003 r. w Puszczykowie.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33925742
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego 32
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółyZARZĄDZENIE
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tutejszym Sądzie w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 631/18 toczy się postępowanie z wniosku Henryka Glinkowskiego przy udziale Barbary Damm o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Damm, zmarłym dnia 14 listopada 2003 r. w Puszczykowie, ostatnio stale zamieszkałym w Puszczykowie, nieustalonego zawodu, który w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim z Barbarą Damm. Ustalono, że w skład spadku wchodzi udział wynoszący 3/10 w prawie własności nieruchomości położonej w Puszczykowie, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą numer PO2P/00039530/7. Sąd wzywa spadkobierców Zbigniewa Damm, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, do I Wydziału Cywilnego, do sprawy I Ns 631/18 w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Zbigniewie Damm, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33925742
drukuj ogłoszenie