Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie zabudowanej nieruchomości położonej w Stręgoborzycach.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33925919
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 439/18/N toczy się postępowanie o zasiedzenie zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 549 o pow. 0,0374 ha, położonej w Stręgoborzycach, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Postępowanie toczy się z wniosku Janusza Maziarza.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się i udokumentowania swoich praw do wskazanej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości.
33925919
drukuj ogłoszenie