Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33925926
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, do sygn. akt I Ns 277/17/K toczy się postępowanie z wniosku Felicji Karcz oraz Antoniego Karcz o zasiedzenie nieruchomości, przy uczestnictwie Stanisława Matluch, Marii Izdebskiej, Adama Matluch, Genowefy Orkisz oraz Wojciecha Sędzik.
Wnioskodawcy Felicja Karcz oraz Antoni Karcz wnieśli o stwierdzenie zasiedzenia na swoją rzecz na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej udziału wynoszącego 301/480 części w nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 865/1 (uprzednio oznaczona numerem ewidencyjnym 865), 1822, 1823, 1824, 2036 - zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym 006 Racławice, dla której to nieruchomości nie zostały urządzone księgi wieczyste. Działki te zostały natomiast objęte Aktem Własności Ziemi nr 136/77 z dnia 15 października 1977 roku, w którym stwierdzono, że z mocy prawa ich właścicielami stali się małżonkowie Jan Matluch oraz Zofia Matluch.
W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia.
33925926
drukuj ogłoszenie