Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Stryjnik

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33925927
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt XI Ns 165/15
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Stryjnik, s. Leopolda i Julii, zmarłym dnia 25 listopada 1999 r. w Toronto, Ontario, ostatnio przed śmiercią przebywającym w Kanadzie.
W skład majątku po zmarłym wchodzi udział w prawie własności nieruchomości położonej w Rzeszowie (obręb Biała).
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33925927
drukuj ogłoszenie