Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sprawa o zasiedzenie nieruchomości.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33925942
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I Ns 1168/18/N z wniosku Spółdzielni Handlowo-Produkcyjno-Usługowej "Wawel" z siedzibą w Krakowie przy uczestnictwie Stanisławy Staneckiej, o zasiedzenie nieruchomości składającej się z zabudowanej działki nr 605, poprzednio oznaczonej nr. 34/1, o powierzchni 0,0106 ha, obręb 0033 Nowa Huta, niemającej urządzonej księgi wieczystej (dawne kwh 81 Wyciąże). Zainteresowanymi w sprawie mogą być następcy prawni Rozalii Kubińskiej z domu Kostecka. Wzywa się zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33925942
drukuj ogłoszenie