Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Stefanie Emilu Wątorskim, zm. 06.11.2018 r. w Krakowie.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33925946
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7 Paw. D
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 63/19/K toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Emilu Wątorskim.
Spadkodawca Stefan Emil dwojga imion Wątorski, syn Jana i Marii, urodzony 25 sierpnia 1940 roku w Krakowie, a ostatnio zamieszkały w Krakowie przy ul. Złoty Róg 32/23, zmarł w dniu 6 listopada 2018 roku w Krakowie.
Sąd nie posiada żadnych danych dotyczących spadkobierców.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33925946
drukuj ogłoszenie