Ogłoszenie

postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Orawce.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33925949
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 384/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Jabłonka o zasiedzenie nieruchomości położonej w Orawce, gmina Jabłonka, oznaczonej jako działki ewid. nr 62/66, 3267, 3972/2, 3973/1 o łącznej pow. 0,3569 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Eugeniusza Kołtona, Joannę Kuczkowicz, Marię Kołton, Annę Głuszak, Józefa Głusiaka, Marię Łacną, Annę Pawlakową, Wiktorię Spiszakową, Jana Planickiego, Anielę Planicką, Joannę Planicką, Alojzego Planickiego bądź ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33925949
drukuj ogłoszenie