Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33925956
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny z wniosku Bank Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie przy uczestnictwie Janiny Kruczek toczy się postępowanie do sygn. akt I Ns 61/19/P o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy po Marii Kruczek, córce Antoniego i Agnieszki, zmarłej w dniu 8.02.2017 r. w Krakowie i tu ostatnio zamieszkałej.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i wykazały swoje prawo do dziedziczenia, w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku.
33925956
drukuj ogłoszenie