Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33925971
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 334/19 toczy się postępowanie z wniosku Marii Bobek o zasiedzenie nieruchomości położonej w Czerwiennem, gmina Czarny Dunajec, oznaczonej jako działka ewid. nr 5103 o pow. 0,1660 ha, powstałej z parceli kat. 5103 (lwh 593).
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Franciszka Ratułowskiego bądź jego następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33925971
drukuj ogłoszenie