Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie pod sygn akt XI NS 683/18 wydał postanowienie zezwalającje Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6173.5 zł

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33925930
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 683/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.173,50 zł (sześć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 50/100) z tytułu odszkodowania za udział 1/4 części (po zmarłym Henryku Figiel, synu Jana i Zofii) w nabytej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 96/2 o pow. 0,2756 ha położoną w obrębie 0007 Zalesie Gorzyckie, gmina Gorzyce (powstałą z podziału działki nr 96), ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.07.2018 r., znak N-lll.7570.1.82.2018. Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 02.11.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33925930
drukuj ogłoszenie