Ogłoszenie

Postępowanie o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Czarnym Dunajcu.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33925981
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 215/19 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Mleczek o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Czarnym Dunajcu, woj. małopolskie, oznaczonej jako dz. ewid. 7776 powstała z pgr.l.kat. 9876/1 Lwh brak, dz. ewid. 5441 powstała z pgr.l.kat. 4577 i 4578 lwh 2728 brak, dz. ewid. 5442 powstała z pgr.1.kat. 4576 Lwh 2728 brak, dz. ewid. 5443 powstała z p.bud. 920 lwh brak.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Jana Klimowskiego lub ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33925981
drukuj ogłoszenie