Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej nr 160812C ul. Fredry w Aleksandrowie Kujawskim

kujawsko-pomorskie, Aleksandrów kujawski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33926080
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE
STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 11 czerwca 2019

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1474)
zawiadamiam, że
na wniosek Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski z dnia 20.02.2019r. z ostatnim uzupełnieniem z dnia 06.06.2019r. została wydana w dniu 11.06.2019r. decyzja Starosty Aleksandrowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 2/2019, znak sprawy: AB.6744.1.2019 dla inwestycji p.n.:
Budowa drogi gminnej nr 160812C ul. Fredry od km 0 + 000 do km 0 + 212
w miejscowości Aleksandrów Kujawski w zakresie budowy drogi gminnej,
budowy kanalizacji sanitarnej i budowy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych gminy m. Aleksandrów Kujawski
w miejscowości: Aleksandrów Kujawski
gmina : m. Aleksandrów Kujawski
nr ewidencji gruntów : 178/2 karta mapy 31, 196/10 karta mapy 31, 180 karta mapy 31,
196/2 karta mapy 31, 196/1 karta mapy 31, 2/3 karta mapy 31,
21 karta mapy 31, 25 karta mapy 31, 1/1 karta mapy 31
Informuję, że z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Słowackiego 8, II piętro, pokój 225) w godzinach od 800 do 1500 w dniach pracy Urzędu (znak sprawy AB.6744.1.2019).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
w. z. STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO
ADAM POTACZEK
33926080
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: