Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Szubinie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Malicach, gmina Kcynia

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33926439
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
89-200 Szubin
Ulica
Plac Wolności 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Szubinie Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 84/19 toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 10/1, 11/1, 61, nr karty mapy 1,2, nr rej. gruntu 29, o łącznej powierzchni 12.74.96 ha , położonej w Malicach, gmina Kcynia, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą nr 243, z wniosku Krzysztofa Dolatowskiego.
Wzywa się właścicieli w/w nieruchomości lub ich spadkobierców, aby stawili się w terminie 3 m-cy, od dnia wskazanego w ogłoszeniu w Sądzie i wykazali swoją własność, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33926439
drukuj ogłoszenie